Samarbejde, Partnerskab og frivillighed

At vi er selvejende betyder også, at vi er uafhængige af kommunen og derfor frit kan vælge at indgå samarbejde med andre foreninger og institutioner.

Der er i øjeblikket et fortløbende samarbejde med ÆldreSagen i Odense, med fodboldklubben OKS, Ejerslykkeskolen, plejecentret Havebæk og spejdergruppen Frie Fugle.

Partnerskaberne handler om at understøtte hinandens virke og gøre hinanden gode. Partnerskaberne skal også være med til at understrege, at Den Magiske Gryde ønsker at være en del af lokalområdet, der rækker ud til andre partnere og aktivt er med til at skabe samarbejder.

Eksempelvis kommer der frivillige fra ÆldreSagen i huset to gange om ugen, vi besøger de ældre på Havebæk og aftaler gensidige besøg med Ejerslykkeskolen.

OKS

Børnehaven ”Den Magiske Gryde” er beliggende få hundrede meter fra fodboldanlægget Okson Park, som er hjemsted for fodboldklubben OKS. . I 2015 blev Okson Park omdannet, så den udover flere græsbaner også er kommet til at bestå af en kunstgræsbane i fuld størrelse samt 3 multifunktionelle aktivitetsområder, der kan benyttes til mange forskellige aktiviteter. OKS ønsker at de nye faciliteter også skal blive til glæde bl.a. for nærliggende institutioner. Se mere om det nye anlæg på http://www.oks.dk/okson-park/.

Da børnehaven ”Den Magiske Gryde” ønsker at børnene stimuleres tidligt motorisk, er det oplagt at benytte de fantastiske muligheder som det nye anlæg giver til bl.a. at børnene gennem leg kan opleve at bruge kroppen. Derfor har ”Den Magiske Gryde” og idrætsforeningen ”OKS” har besluttet at indgå partnerskab pr. den 1. december 2014.

”Den Magiske Gryde” og OKS er enige om en fælles vision om at det er vigtigt for sammenhængskraften og dynamikken i nærmiljøet at nærområdets institutioner samarbejder og udveksler ideer og aktiviteter for at skabe gode fællesskaber. Derfor vil ”Den Magiske Gryde” og ”OKS” samarbejde om temaerne leg, motorik, bevægelse og foreningsliv.

Det kan for eksempel handle om fælles aktivitetseftermiddage i de nye spændende faciliteter, udveksling af ideer til, hvordan faciliteter eller legeplads kan anvendes, fælles udviklingsdage med udveksling af viden om metoder og aktiviteter, der kan fremme tidlig motorisk stimulering samt de mange andre ideer der opstår, når man er enige om at samarbejde. Som det ses, handler partnerskabet altså ikke om fodbold, men om at børnene bliver glade for at bruge deres krop og får et naturligt forhold til at bevægelse er en del af hverdagen.

Ældresagen

Vi samarbejder med Ældresagen: Vi har besøg af 2 ”bedstemødre” tirsdag og fredag, som hygger med børnene. Vi besøger Havebæk plejecenter med de forskellige børnegrupper, det er til glæde for både beboere og børn.

Frie Fugle

I 2016 har vi indledt et samarbejde med spejderne Frie Fugle som næsten ligger i vores baghave, vi glæder os til at benytte deres udendørs faciliteter.

Forventning om frivillig indsats

Som et non-profit selvejende børnehus prøver vi at gøre tingene lidt anderledes.

At være non-profit betyder, at vi arbejder for at kunne bruge så mange ressourcer som muligt på kerneydelsen - det vil sige at give børnene så god en normering af personale som muligt, og at de oplever en så varieret og spændende hverdag, der giver det enkelte barn de bedste muligheder for at udvikle sig.

Det betyder bl.a., at du som forælder til et barn i Den Magiske Gryde har et særligt ansvar for at bidrage til, at der kan opnås så god en normering som muligt.

Det forventes eksempelvis, at du én gang årligt påtager dig en ’dukse-tjans’, at du deltager ved arbejdsdage, der foregår 3 gange årligt, at du deltager i generalforsamlingen, til forældremøde samt løbende byder ind, når der efterspørges hjælp til at løse mindre praktiske opgaver i børnehuset.

Ud over at det giver tid til at personalet kan fokusere på kerneydelsen, giver det også mulighed for, at forældrene lærer hinanden at kende lidt bedre ved at mødes i sådanne sammenhænge.

Det skal både være arbejdsomt og hyggeligt at gå sammen i forældrekredsen om at skabe de bedst mulige forhold for børnene i Den Magiske Gryde.

Bestyrelsen ønsker også, at der er mulighed for, at der kan etableres frivillige arbejdsgrupper, hvor forældre med lyst til at bidrage kan arbejde sammen om at styrke institutionen yderligere. Det kan fx være at skaffe sponsorbaserede cykler, så ungerne kan komme ud i naturen, at søge fonde om tilskud til at udvikle legepladsen eller være med til at arrangere frivillige lege-aftaler, hvor ungerne kunne mødes og lege sammen.

I øjeblikket er der forældre, der arrangerer børneløb og forældre, der står for tidlig motorisk stimulering. Men måske har du en god idé til noget helt tredje?

Legeplads