Den Magiske Gryde

Samarbejde

Børnehaven ”Den Magiske Gryde” er beliggende få hundrede meter fra fodboldanlægget Okson Park, som er hjemsted for fodboldklubben OKS. . I 2015 blev Okson Park omdannet, så den udover flere græsbaner også er kommet til at bestå af en kunstgræsbane i fuld størrelse samt 3 multifunktionelle aktivitetsområder, der kan benyttes til mange forskellige aktiviteter. OKS ønsker at de nye faciliteter også skal blive til glæde bl.a. for nærliggende institutioner. Se mere om det nye anlæg på http://www.oks.dk/okson-park/spark-projektet/.

Da børnehaven ”Den Magiske Gryde” ønsker at børnene stimuleres tidligt motorisk, er det oplagt at benytte de fantastiske muligheder som det nye anlæg giver til bl.a. at børnene gennem leg kan opleve at bruge kroppen. Derfor har ”Den Magiske Gryde” og idrætsforeningen ”OKS” har besluttet at indgå partnerskab pr. den 1. december 2014.
”Den Magiske Gryde” og OKS er enige om en fælles vision om at det er vigtigt for sammenhængskraften og dynamikken i nærmiljøet at nærområdets institutioner samarbejder og udveksler ideer og aktiviteter for at skabe gode fællesskaber.
Derfor vil ”Den Magiske Gryde” og ”OKS” samarbejde om temaerne leg, motorik, bevægelse og foreningsliv.
Det kan for eksempel handle om fælles aktivitetseftermiddage i de nye spændende faciliteter, udveksling af ideer til, hvordan faciliteter eller legeplads kan anvendes, fælles udviklingsdage med udveksling af viden om metoder og aktiviteter, der kan fremme tidlig motorisk stimulering samt de mange andre ideer der opstår, når man er enige om at samarbejde. Som det ses, handler partnerskabet altså ikke om fodbold, men om at børnene bliver glade for at bruge deres krop og får et naturligt forhold til at bevægelse er en del af hverdagen.

Vi samarbejder med Ældresagen: Vi har besøg af 2 ”bedstemødre” tirsdag og fredag, som hygger med børnene. Vi besøger Havebæk plejecenter med de forskellige børnegrupper, det er til glæde for både beboere og børn.

I 2016 har vi indledt et samarbejde med spejderne De Frie fugle som næsten ligger i vores baghave, vi glæder os til at benytte deres udendørs faciliteter.