Læreplaner i Børnehuset Den Magiske Gryde

Vi arbejder i 2020 med læreplanerne ”nye styrkede læreplaner”.

De seks læreplanstemaer

Evalueringskultur og dokumentation

Den styrkede pædagogiske læreplan

Legeplads