Den Magiske Gryde

Læreplaner i Børnehuset Den Magiske Gryde

Vi vil i løbet af 2019 starte arbejdet med læreplanerne ”nye styrkede læreplaner”.

Vuggestuen:

Barnets alsidige udvikling
Sprog
Krop og bevægelse
Kulturelle udtryksformer og værdier
Natur og naturfænomener
Sociale kompetencer

Børnehaven:

Barnets alsidige personlighed
Sprog
Krop og bevægelse
Kulturelle udtryksformer og værdier
Natur og naturfænomener
Sociale kompetencer