Den Magiske Gryde

Læreplaner i Børnehuset Den Magiske Gryde

Vuggestuen:

Barnets alsidige udvikling
Sprog
Krop og bevægelse
Kulturelle udtryksformer og værdier
Natur og naturfænomener
Sociale kompetencer

Børnehaven:

Barnets alsidige personlighed
Sprog
Krop og bevægelse
Kulturelle udtryksformer og værdier
Natur og naturfænomener
Sociale kompetencer