Opskrivning

Hvis du ønsker at skrive dit barn op til en vuggestueplads, kan dette gøres når dit barn er født. Når dit barn går i vores vuggestue, bliver det automatisk skrevet på vores venteliste til en børnehaveplads.

Hvis du ønsker at skrive dit barn op til vores børnehave, kan barnet begynde den måned hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder. 

Ved opskrivning betales et gebyr på 100,- kr. Beløbet refunderes ikke. Ved opskrivning på vores venteliste forventer vi, at du, efter aftale, kommer på besøg, så du kan se vores hus og vi kan få hilst på hinanden.

Når dit barn er opskrevet på vores venteliste, skal du være opmærksom på, at det ikke sikrer dit barn en plads eller at det ønskede optagelsestidspunkt kan imødekommes.

Samtykkeerklæring

Den 25. maj 2018 trådte den nye dataforordningslov (GDPR) i kraft, hvilket betyder, at vi skal indhente en samtykkeerklæring, når du skriver dit barn op på vores venteliste og når dit barn bliver indmeldt.

Samtykket gives til at vi kan opbevare de afgivne personoplysninger på vores interne venteliste til en institutionsplads, så du vil kunne kontaktes, hvis der er en ledig plads.

Når dit barn er indmeldt i Den magiske gryde gives samtykket til, at vi kan opbevare de afgivne personoplysninger for at kunne varetage barnets tarv i forbindelse med barnets ophold i Den magiske gryde, herunder at bidrage til pædagogisk fremmende miljø samt styrke forældrenes indsigt i barnets dagligdag i institutionen.

Når opskrivningsskemaet og samtykkeerklæringen er udfyldt, sendes de til mb@denmagiskegryde.dk.

VIGTIGT - modtager vi ikke en udfyldt samtykkeerklæring, kan dit barn ikke blive opskrevet på vores venteliste.

Du vil modtage en mail, når vi modtager udfyldt og underskrevet opskrivningsskema og samtykkeerklæring. Link til skemaerne finder du her:

Tilbud om plads

Når vi kan tilbyde dit barn en plads, vil du modtage en e-mail med tilbud herom.

Tilbud om plads i Den magiske gryde sker efter princippet for højeste anciennitet på vores venteliste samt, gældende for børnehavens vedkommende, afhængigt af barnets alder (2,10-6 år) på det ønskede optagelsestidspunkt.

Børn med søskende i Den magiske gryde har fortrinsret til en ledig plads.

Ved accept af tilbudt plads betales 500,- kr.

Opskrivningsgebyr og beløb for accept af plads overføres til vores konto i Merkur Bank 8401-1287343. Beløbene refunderes ikke.

Husk at mærke indbetalingen med barnets fulde navn.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til Den magiske gryde mb@denmagiskegryde.dk med to måneders varsel til den 1. i måneden