Den Magiske Gryde

Opskrivning og kontakt

At blive skrevet på ventelisten koster 100 kr. Accept af tilbudt plads koster 500 kr. Begge dele refunderes ikke. Beløbene kan overføres til vores konto i Merkur Bank, kt. 8401-1287343 .

Samtykkeerklæring


Den 25. maj 2018 trådte den nye dataforordningslov (GDPR) i kraft, hvilket betyder at vi skal indhente en samtykkeerklæring, når I skriver jeres barn op på ventelisten og når jeres barn bliver indmeldt.
Opskrivning på venteliste: Samtykket gives til behandlingen, der har følgende formål: Formålet med behandlingen af de afgivne personoplysninger er at opskrive jeres barn på vores interne venteliste for institutionspladser, således at I vil kunne kontaktes, såfremt at der er ledige pladser.

Den dataansvarliges identitet er Den Magiske Gryde, CVR-nr.: 36217375, Vissenbjergvej 5, 5230 Odense M, der kan kontaktes på tlf.nr. 61 42 72 10 hverdage mellem 9.00-15.00 eller pr. e-mail: mb@denmagiskegryde.dk.

Når vi modtager en anmodning om optagelse på vores venteliste, sender vi en samtykkeerklæring, som I skal underskrive og sende tilbage eller komme forbi med den ellers må vi ikke skrive jeres barn op på ventelisten.

Indmeldelse i Den Magiske Gryde:

Samtykket gives til behandlingen, der har følgende formål: Formålet med behandlingen af de afgivne personoplysninger er, at kunne varetage barnets tarv i forbindelse med barnets ophold i institutionen, herunder at bidrage til et pædagogisk fremmende miljø samt styrke forældrenes indsigt i barnets dagligdag i institutionen.

Den dataansvarliges identitet er Den Magiske Gryde, CVR-nr.: 36217375, Vissenbjergvej 5, 5230 Odense M, der kan kontaktes på tlf.nr.61 42 72 10 hverdage mellem 9.00-15.00 eller pr. e-mail: mb@denmagiskegryde.dk.

Samtykkeerklæringen ligger i velkomstmappen. Opskrivningsblanket til udskrivning(klik her)

Børnehuset:


Daglig leder, Marianne Bennekov, kan kontaktes via mail på mb@denmagiskegryde.dk
og tlf: 61427210.
Med.rep.: Dorte Nielsen
Bestyrelse:
Formand: Evald Bundgaard Iversen, tlf.: 61664866, evaldiversen@gmail.com (på valg i 2019)
Næstformand: Thor Rise, tlf.: 27128654, trisef@gmail.com (på valg i 2019)
Søren Caspersen, tlf.: 21217774, soeren.b.c@gmail.com (på valg i 2019)
Laura Elise Mühl, tlf.:26569545, laurz35@hotmail.com (på valg i 2020)
Thomas Bloch-Kristiansen, tlf.:61718253, bloch.kristiansen@gmail.com (på valg 2020)
Ole Mathornen, tlf.: 23291353, olewintherereikmathorne@gmail.com (på valg i 2020)
Fie Winther, tlf.: 20747101, FieWinther@hotmail.com (på valg i 2020)
Suppleanter:
Maria Vøver, tlf.: 26809590, hvaever@hotmail.com
Simone Pliniussen tlf: 60213087, s_pliniussen@hotmail.com

Externt medlem:
Bella Mortensen, tlf.: 52178646, bella kuluk@hotmail.com Adresse: Den Magiske Gryde, Vissenbjergvej 5, 5230 Odense