Den Magiske Gryde

Fysiske rammer

Børnehuset minder om en villa med stue og 1. sal. Vi har masser af plads til vores 42 børn. Huset er opdelt i 5 dynamiske lærerum.

På 1. sal har vi Skovtroldene, som er en blanding af vores børnehavebørn. Vi indretter læringsmiljøerne og pædagogikken så de forskellige aldersgrupper bliver tilgodeset.

I stueetagen har vi Krudtuglerne, som er de yngste børnehavebørn og de ældste vuggestuebørn (mellemgruppen). Her har vi også indrettet læringsmiljøet og pædagogikken så det tilgodeser begge aldersgrupper.

Det sidste rum er indrettet til vuggestuebørnene, som vi har døbt Rumpenisserne.

Vi åbner hver dag på krudtuglestuen og hvis børnene skal spise morgenmad, medbringer de det selv. Vi serverer mælk til morgenmaden. Morgenmaden kan spises indtil kl. 7.45, hvor vi går i læringsrummene.
Morgen og eftermiddag slår vi de 2 børnehave grupper sammen.
I løbet af året har vi 2-4 emneuger.
Faste aktiviteter: gymnastik, sang, musik og bevægelse turdag, maddag og legetøjsdag