Den Magiske Gryde

Forventning om frivillig indsats

Som et non-profit selvejende børnehus prøver vi at gøre tingene lidt anderledes.

At være non-profit betyder, at vi arbejder for at kunne bruge så mange ressourcer som muligt på kerneydelsen - det vil sige at give børnene så god en normering af personale som muligt, og at de oplever en så varieret og spændende hverdag, der giver det enkelte barn de bedste muligheder for at udvikle sig.

Det betyder bl.a., at du som forælder til et barn i Den Magiske Gryde har et særligt ansvar for at bidrage til, at der kan opnås så god en normering som muligt.

Det forventes eksempelvis, at du én gang årligt påtager dig en ’dukse-tjans’, at du deltager ved arbejdsdage, der foregår 3 gange årligt, at du deltager i generalforsamlingen, til forældremøde samt løbende byder ind, når der efterspørges hjælp til at løse mindre praktiske opgaver i børnehuset.

Ud over at det giver tid til at personalet kan fokusere på kerneydelsen, giver det også mulighed for, at forældrene lærer hinanden at kende lidt bedre ved at mødes i sådanne sammenhænge.

Det skal både være arbejdsomt og hyggeligt at gå sammen i forældrekredsen om at skabe de bedst mulige forhold for børnene i Den Magiske Gryde.

Bestyrelsen ønsker også, at der er mulighed for, at der kan etableres frivillige arbejdsgrupper, hvor forældre med lyst til at bidrage kan arbejde sammen om at styrke institutionen yderligere. Det kan fx være at skaffe sponsorbaserede cykler, så ungerne kan komme ud i naturen, at søge fonde om tilskud til at udvikle legepladsen eller være med til at arrangere frivillige lege-aftaler, hvor ungerne kunne mødes og lege sammen.

I øjeblikket er der forældre, der arrangerer børneløb og forældre, der står for tidlig motorisk stimulering. Men måske har du en god idé til noget helt tredje?