Den Magiske Gryde

Fokusområder 2018

Sprogstimulering.
Vi tilbyder sprogtest til alle 3 årige.
Se læreplanstemaet sprog, her vil der der være flere informationer at hente
vedr. vores arbejde med sprogstimulering.

Fri for mobberi.
Alle 3 stuer arbejder med "Fri for mobberi". Rumpenisserne har bamsevennerne med dagligt i rundkredsen,
Krudtuglerne deler børnene i grupper og arbejder med det en gang om ugen,
Skovtroldene holder børnemøder, hvor børnene på skift er "på".
I hverdagen bliver der også snakket om det at være en god ven.

Krop og bevægelse.
Alle ansatte skal i efteråret på kurset "Aktive børn", som er et bevægelseskursus.
Kurset afsluttes i 2019, men vi vil selvfølgelig implementere det i 2018.
Vi vil, når kurset er færdigt, udarbejde vores læreplaner,
så de tager udgangspunkt i bevægelse.

Det psykiske arbejdsmiljø
På hvert personalemøde er punktet psykisk arbejdsmiljø på.
I løbet af efteråret vil vi gentage kurset 1. hjælp til børn