Den Magiske Gryde

Fokusområder 2019

Sprogstimulering.
Vi tilbyder sprogtest til alle 3 årige.
Se læreplanstemaet sprog, her vil der der være flere informationer at hente
vedr. vores arbejde med sprogstimulering.

Fri for mobberi.
Alle 3 stuer arbejder med "Fri for mobberi". Rumpenisserne har bamsevennerne med dagligt i rundkredsen,
Krudtuglerne deler børnene i grupper og arbejder med det en gang om ugen,
Skovtroldene holder børnemøder, hvor børnene på skift er "på".
I hverdagen bliver der også snakket om det at være en god ven.

Krop og bevægelse.
Hvis du en morgen kommer og gangen er fuld af hynder og puder
eller børnene kører ræs på kontorstolene, så er det fordi at vi har skabt
nogle læringsrum, hvor både kroppen og fantasien er i brug.
I Den Magiske Gryde bliver sætningen ”pas nu på” ikke længere brugt,
børnene skal gøre deres egne erfaringer, ”hvad kan min krop egentlig bruges til?”,
vi skaber rammerne så det er muligt. Det vil være både inden og udendørs.

Det psykiske arbejdsmiljø
På hvert personalemøde er punktet psykisk arbejdsmiljø på.