Åbningstider og priser

  • Mandag-torsdag 6.45-17.00
  • Fredag 6.45-16.45

Betingelser

Den Magiske Gryde har ”lukket” Dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag, uge 28 og 29, den 24. og 31. december og alle helligdage.

Der er mulighed for pasning i et andet børnehus. Forældre er forpligtet til i god tid at melde ferie, så personalenormeringen kan tilpasses antallet af børn, der skal passes.

Som foreningsbaseret børnehus har vi vores egen venteliste/opskrivningsliste. Send en mail eller ring til os for yderligere oplysninger - se Opskrivning og Kontakt.

Priser gældende fra 1. januar 2021

  • 0 – 2 år og 9 måneder: kr. 3408,00
  • 2 år 10 måneder: kr. 1990,00

Der ydes søskende rabat og friplads. Læs mere om friplads her: https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/tilskud-takster-og-betaling-for-boernepasning/oekonomisk-friplads/soeg-eller-aendre-tilskud

Den Magiske Gryde opkræver forældrebetaling forud, mens Odense Kommune tildeler søskenderabat og fripladstilskud bagud.

Derfor vil alle forældre, der modtager en form for tilskud opleve, at der skal betales fuld pris i den første måned af barnets indskrivning – tilskuddet vil først komme måneden efter.

Dette udjævnes, når barnet stopper i institutionen, da der vil blive udbetalt tilskud i den efterfølgende måned.

F.eks. hvis et barn stopper 28/2, vil man i marts måned modtage en udbetaling på tilskud for februar – derfor er det vigtigt, at man ikke framelder PBS før denne udbetaling har fundet sted.

Juli mdr. er betalingsfri måned.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Den Magiske Gryde med 2 måneders varsel til den 1. i en måned.

Indenfor