Den Magiske Gryde

Åbningstider, betingelser, priser og normering

Åbningstider:
Mandag-torsdag 6.45-17.00
Fredag 6.45-16.45
Betingelser:
Den Magiske Gryde har ”lukket” Dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag, uge 28 og 29, den 24. og 31. december og alle helligdage.

Der er mulighed for pasning i et andet børnehus. Forældre er forpligtet til i god tid at melde ferie, så personalenormeringen kan tilpasses antallet af børn, der skal passes.
Som foreningsbaseret børnehus har vi vores egen venteliste/opskrivningsliste. Send en mail eller ring til os for yderligere oplysninger - se indmeldelse og kontakt.

Priser gældende fra 1. januar 2019:
0 – 2 år og 9 måneder: kr. 3358,00
2 år 10 måneder: kr. 1973,00

Der ydes søskende rabat og friplads. Læs mere om friplads her: http://www.odense.dk/topmenu/borger/familie%20boern%20og%20unge/pasning/privatpasningogprivateinst/privateinstitutioner
Udmeldelse skal ske skriftligt til Den Magiske Gryde med 2 måneders varsel til den 1. i en måned.

Normering:
Pædagogtimer: 233 (incl. leder 37 timer)
Pædagogmedhjælpertimer: 62